Branding

Definim conceptualment els atributs, la identitat i els valors de la marca. La dissenyem i en fem l’aplicació gràfica i la difusió, o implementem noves campanyes que en millorin la seva percepció.

Gestió de publicitat

Des de la planificació, al disseny i/o l’execució d’una acció promocional concreta (presentació o llançament d’un producte, campanyes de promocions especials, inauguracions de noves o remodelades instal·lacions). No tota la publicitat és bona. Cal saber en quin moment l’hem de fer, on i durant quant de temps per tal que sigui eficient. És per això que fem estudis, l’estratègia i planificació de mitjans; així com també ens fem càrrec de la negociació i el contracte d’aquests.

Edició i difusió

Participem en tot el procés d’elaboració d’un llibre, catàleg corporatiu, guia i/o els anomenats house organs. Ens podem fer càrrec de l’assessorament de continguts, la redacció de textos, el disseny i maquetació, la cerca d’anunciants, el seguiment del procés editorial i/o la revisió final.


AMUNT