Plans de comunicació

Planificar la comunicació és essencial per poder-ne treure el màxim rendiment. El pla de comunicació és el document que ens permet analitzar la situació, marcar objectius, definir l’estratègia comunicativa, planificar les accions, portar-les a terme i valorar-les.

Comunicació interna

Actuem en comunicació interna per generar cohesió en l’equip de treball, pertinença i satisfacció. Una acció comunicativa externa pot perdre tot el sentit si la interna no és fluïda.

Gabinet de premsa

L’activitat de qualsevol administració, corporació o entitat pot ser d’interès per als mitjans de comunicació. Cal donar-la a conèixer, per això us oferim suport en la redacció de dossiers de premsa, convocatòries, notes, articles d’opinió, discursos… També ens encarreguem de la relació amb els mitjans: gestió d’entrevistes, reportatges, inserció d’anuncis i publicació informacions. Així com disseny, redacció i enviament de butlletins informatius periòdics, de revistes locals i comarcals, newsletters i/o pregons.

Coaching comunicatiu

Ens convertim en els ‘entrenadors’ de l’equip de gestió en l’àmbit comunicatiu, de manera que orientem i assessorem els seus responsables en la presa de decisions i l’anàlisi de resultats de les accions comunicatives.


AMUNT